Wyróżniony wpis

Witam na stronie internetowej Sołtysa wsi Daszewice

Strona powstała w celu przekazywania ważnych informacji i aktualności dotyczących Sołectwa.

                                                                                                          Elżbieta Jarecka

                                                                                                         Sołtys wsi Daszewice


Stałą i niezmienna informacją jest :

Sołtys pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 18:00 – 20:00 w świetlicy wiejskiej.

Chodnik łączący Daszewice z Kamionkami

W czerwcu 2018r. wraz z Sołtys Kamionek p. Magdaleną Kosakowską zwróciłyśmy się z wnioskiem o połączenie chodnika przy drodze powiatowej 2461P między Daszewicami a Kamionkami. W dniu dzisiejszym wpłynęła odpowiedź od Starosty p. Tomasza Łubińskiego. W załączeniu scany obu pism.

Chodnik Chodnik odp.

Kolejny kop

Drodzy Mieszkańcy,

dzisiaj odebrałam Informator Mosiński, który w miarę wolnego czasu Państwu dostarczę (informację, że jest do odbioru otrzymałam w piątek 10.08.2018r. godz. 14:05). Szybkie przejrzenie numeru  i cóż pisze się o terminach dożynkach w sołectwach, ale dla naszych dożynek miejsca zabrakło. Informację złożyłam w dniu 13.07.2018r.  – w załączeniu scan

Dożynki

Świetlicy wewnątrz nie pomalujemy

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach bezpieczeństwo i estetyka placu przy świetlicy wiejskiej uległa zdecydowanej poprawie. Wielu z Was zapytywało „a co ze środkiem świetlicy?” Otóż wygląda, że Daszewice nie mogą liczyć na środki z funduszy remontowych, poniżej korespondencja moja z Urzędem w tym temacie :

MalowanieMalowanie 1Malowanie 2

Otrzymana odpowiedzieć sugeruje, że byłam o wszystkim informowana. Otóż nie, odpowiedzi od pracownika Urzędu to ja otrzymywałam po moich interwencjach, zarówno osobistych jak i  telefonicznych.

Rozczarowana jestem nierównym traktowaniem Sołectw. Przykład wniosek radnej Gminy Mosina dotyczący świetlicy w Żabinku poniżej :

Malowanie 3

Decyzja o zabezpieczeniu środków zapadła następnego dnia od złożenia wniosku. Z mojego wniosku widać wymierne oszczędności i wpływy jakie pozyskało Sołectwo. Trzeba jeszcze dodać do tego koszty inkasa, które w roku 2018 już nie występowały. Poniżej zestawienie zebranych podatków przez inkasentów za rok 2015.

Malowanie 4

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że inkasenci otrzymywali inkaso w wysokości 10% zebranej kwoty podatku. W naszym przypadku kwota zebranego przez inkasenta podatku przez ostatnie 3 lata z roku na rok wzrastało o ok. 2-3%, a więc na moment składania wniosku o wymalowanie i zebrane już dwie raty można mówić o oszczędności dla Gminy ok. 10.000,- zł (kwoty zbieranego podatku nie rozkładały się równomiernie w ciągu roku).

Małą salę świetlicy wymalowaliśmy w roku 2012 nie obciążając kosztami Gminy. Koszt malowania wyniósł 2.850,- zł i przeznaczyliśmy na to przychód z dożynek. Nie tylko ta inwestycja została zrobiona dzięki mieszkańcom i przy ich sponsoringu. Ostatnio doprowadziliśmy prąd na działki gdzie jest posadowiony obelisk i figura N.M.P. Prądu nadal jednak tam nie ma, bo „drobna” rzecz – Urząd Gminy od maja 2018r. do dnia dzisiejszego nie dopełnił formalności podpisania umowy na dostarczanie energii elektrycznej i tym samym dostawca energii nie zamontował licznika poboru energii. Nie ważne, że na wiosnę zadbaliśmy, bez obciążania Gminy, o trawę i roślinność (2 x napowietrzono trawę własnym sprzętem i posypano nawozem trawę i pozostałe rośliny – koszt bez robocizny ok. 100,- zł), podlewać nie możemy (korzystamy tam z hydroforu).

Tak przy niedzieli trochę goryczy ulałam. Czasem trzeba i proszę wierzyć „nic samo się w tych Daszewicach nie chce zrobić”…

Za tydzień zapraszam na dożynki i życzę miłego popołudnia

Realizacja zadań budżetu 2018r.

Zainteresowanym przedkładam korespondencję w zakresie realizacji zadań dla Sołectwa Daszewice zapisanych w budżecie 2018r.

Zadania zapytanieZadania odpowiedź

W uzupełnieniu pkt. 4 informuję, że dokumentacja została zakończona i w dn. 25.06.2018r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Zebranie

Zapraszam jutro na zebranie, treść zwołania :

Sołtys wsi Daszewice na żądanie organów Gminy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.06.2018r. (czwartek) godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybranie protokolanta.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie opinii propozycji Uchwał Rady Miejskiej w Mosinie :

  a) Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  b) Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mosina ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

  c) Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mosina.

 7. Zakończenie.