Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Wstęp do konsultacji

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina – konsultacje.
Szanowni Mieszkańcy przedstawiam Wam Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina w sprawie konsultacji społecznych nad projektem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina i korespondencję związaną z tym Zarządzeniem.
Uważny czytelnik zapewne zauważa, że odpowiedź jest tylko częściowo na temat. Podpowiedź dotycząca wykorzystania na kserokopie dokumentów funduszu sołeckiego jest nie możliwa do zrealizowania – takie są ustalenia Ustawy o funduszu sołeckim, proszenie o przekazanie dodatkowych kopii zwiększa koszty – większość przesyłek przychodzi listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru (6,60 zł).

Informuję, że z projektem można zapoznać się na stronie www.mosina.pl zakładka komunikaty – informacja z dn.13.08.2014r.  (klik)

 

 

 

I po dożynkach

Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc przy organizowaniu wiejskiego Święta Plonów. Dziękuję za pomoc materialną, świadczoną pracę oraz porady, które były dla mnie bardzo cenne.

Nie obyło się dla mnie bez niemiłego incydentu. Po opuszczeniu i zamknięciu placu przy świetlicy ktoś zamienił swoje zniszczone ławki piknikowe na dobre, które nie są ani moją, ani sołecką własnością – były po przyjacielsku użyczone (są jeszcze dobrzy, bezinteresowni ludzie w naszym otoczeniu). No cóż Właścicielowi muszę je odkupić – pomyłki nie ma, bo ławki były oznaczone, a te zniszczone niestety nie są.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dożynki 2014

                     Szanowni Państwo

W dniu 17.08.2014 r. organizujemy Dożynki w Daszewicach

Dożynki w naszej wsi to :

– kultywowanie wiejskiej wieloletniej tradycji,

– okazja do spotkań w większym gronie mieszkańców,

– integracja środowiska.

 Dochody z organizowanych w ostatnich latach Dożynek przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy i jej modernizację.

Wszystkich chętnych do pomocy w organizacji uroczystości Dożynkowych a także wsparcia w formie gadżetów lub innej pomocy materialnej serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Jarecka – Sołtys

tel. 609 678 449