Miesięczne archiwum: Maj 2015

Nie ma świętości na tym świecie

Szanowni Życzliwi mojej osobie Mieszkańcy – dzisiejszej nocy z podwórka skradziono mi samochód. Któż śmiał zrobić to Sołtysowi ……

Nie ma już świętości na tym świecie, żeby Sołtysowi z jego własnej posesji skradziono rzecz niezbędną do przemieszczania się po Sołectwie. Pozostał mi słabej jakości rower.

Tak poważnie (powyższe jest prawdą) ostatnimi czasy nasiliły się kradzieże w Daszewicach i to najróżniejsze. Bardzo proszę, aby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas, czy nie ma nietypowych sytuacji na sąsiednich posesjach, czy nie obserwują nas niezidentyfikowani osobnicy i w miarę możliwości starć się przeciwdziałać złym zachowaniom.

Zbieranie podatku

W dniach 14.05. i 15.05. 2015r. w godz. 18 : 00 do 20 : 00 w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej będzie można uregulować II ratę podatku od nieruchomości .

Proszę zabrać decyzję podatkową

Rozpoczynam trzecią kadencję sołtysowania

Dzisiejsze Zebranie Wiejskie prowadziła Sekretarz Pani Julia Olejniczak-Kowalska. Zebranie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie.

Wszystkim, którzy mi zaufali i głosowali na mnie bardzo dziękuję. Nadal będę z pełnym zaangażowaniem i wiedzą dbała o dobro naszego Sołectwa. W głosowaniu na Sołtysa brało udział 119 uprawnionych mieszkańców. Natomiast w wyborze członków Rady Sołeckiej 74 uprawnionych. Spora grupa osób, która opuściła Zebranie Wiejskie to niezadowoleni z faktu dalszego pełnienia przeze mnie funkcji Sołtysa.

W Zebraniu Wiejskim brali udział Burmistrzowie Pan Jerzy Ryś i Pan Przemysław Mieloch, którzy w skrócie przedstawili istotne działania podejmowane przez Urząd w pierwszym półroczu.