Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

Zbieranie podatku

W dniach :
14.09.2015r. (poniedziałek) godz. 18:30 – 20:00 ,
15.09.2015r. (wtorek), godz. 18:00 – 20:00
w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 będzie można uregulować ratę podatku od nieruchomości.
Proszę zabrać decyzję podatkową.

Zebranie wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice z własnej inicjatywy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 17.09.2015r. (czwartek) godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybranie protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2016.
7. Przeznaczenie przyznanych na rok 2016 środków do dyspozycji sołectwa.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.

 

Serdecznie zapraszam

Podziękowania

Wraz z Radą Sołecką dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznych Dożynek sołeckich :
tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej,
tym, którzy pełnili funkcje dożynkowe, a więc Starostom Dożynek,
tym, którzy przygotowali potrawy na stół biesiadny,
tym, którzy wsparli finansowo zorganizowanie,
tym, którzy wysprzątali i udekorowali plac przy świetlicy i świetlicę,
tym, którzy zadbali o wygląd naszej wsi i stosownie udekorowali,
tym, którzy wzięli udział i tym samym zaakceptowali ten element naszej lokalnej tożsamości.
Dziękuję wszystkim którzy uświetnili naszą uroczystość przede wszystkim Burmistrzom, Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Rolnikom naszej wsi.
Wkrótce fotorelacja.

Klub Malucha

Rozpoczynamy zajęcia w ramach Klubu Malucha :

Kiedy : KAŻDY PONIEDZIAŁEK (od 7.09.2015)
Godziny : 16:30-18:30
Gdzie : świetlica wiejska w Daszewicach
Co zapewniamy : dużo radości i zabawy, rozwój manualny, ruchowy, artystyczny oraz interpersonalny

Serdecznie zapraszam najmłodszych