Miesięczne archiwum: Maj 2016

Zmiana dyżuru

Dyżur z dnia dzisiejszego 30.05.2016r. z uwagi na sesję absolutoryjną przełożony na dzień jutrzejszy 31.05.2016r. godz. 1800 – 1850

Za zmianę przepraszam.

Klub Malucha

Uwaga Klub Malucha!

W tym tygodniu zajęcia wyjątkowo przełożone z wtorku (10.05.2016r.) na środę (11.05.2016r.) w godz. 1700 – 1900.

 

Podziękowanie

Bardzo dziękuję Mieszkańcom za posprzątanie lasu wzdłuż ulicy Piotrowskiej. Niech ta akcja małej grupy Mieszkańców będzie lekcją poszanowania środowiska naturalnego. Jest to nasze wspólne dobro, o które powinniśmy dbać. Tymczasem patrząc na okoliczne lasy odnosi się wrażenie, że zaśmiecających lasy jest więcej niż tych, którzy o nie dbają.

Inicjatorom i Uczestnikom sobotniego zbierania śmieci bardzo dziękuję.

Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2, pkt.1) Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 10.05.2016r. (wtorek) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5. Zebranie zwołane z inicjatywy własnej, proponowany porządek obrad jest następujący :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybranie protokolanta i komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Bezpieczne przewożenie produktów rolnych.
  5. Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych.
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2015.
  7. Budżet obywatelski.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej będzie udostępnione do wglądu w dn. 9.05.2016r. (poniedziałek)
w godz. 1830 – 1930 w świetlicy wiejskiej.