Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

Zebranie Wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego

Przepraszam, widzę, że Zwołania Zebrania Wiejskiego nie zamieściłam na stronie

Sołtys Sołectwa Daszewice z własnej inicjatywy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.09.2016r. (środa) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybranie protokolanta.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.
  7. Przeznaczenie przyznanych na rok 2017 środków do dyspozycji sołectwa.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.

Informacja dodatkowa do ZW

Zapraszam na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 21.09.2016r. (środa) o godz. 1800

W pkt. Sprawy bieżące zostanie przedstawiony wniosek mieszkańców w sprawie budowy chodnika wzdłuż powiatowego odcinka ulicy Poznańskiej jako propozycja do budżetu na rok 2017. Chętni będą mogli ten wniosek podpisać.

Na zebraniu zgodnie z §15, pkt. 2 Zasad budżetu obywatelskiego gminy Mosina na 2017r. będzie można zagłosować na projekt do budżetu obywatelskiego.

Zbieranie podatku

Szanowni Mieszkańcy Daszewic!

W dniach :

14.09.2016r. (środa)                       godz.   1800 – 1930

15.09.2016r. (czwartek)                 godz.   1800 – 1930

w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 będzie można uregulować ratę podatku od nieruchomości.

Prosi się o zabranie decyzji podatkowej.

Budżet obywatelski

Szanowni Państwo,

ruszyło głosowanie na inwestycje zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Z naszego Sołectwa zostały zgłoszone dwa projekty. Mój projekt na karcie do głosowania umieszczono pod pozycją 19 – Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach w celu poprawy bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności obiektu. Jak powstawała nasza świetlica można przeczytać w zakładce Historia Daszewic. Jest to dzieło naszych poprzedników, o które musimy dbać. Od 2007r. świetlicę remontujemy z pozyskanych darowizn oraz z funduszu sołeckiego, prace postępują wolno ze względu na niewielkie środki. Zainwestowanie kwoty budżetu obywatelskiego w świetlicę przyczyni się do szybszego jej wyremontowania i stworzenia lokalnego centrum integracji. Już teraz pomimo, że ma pewne braki, odbywają się w niej systematyczne zajęcia dla najmłodszych, spotkania seniorów, zajęcia fitness i zumby, okazjonalne spotkania z okazji dożynek, pożegnania lata, dnia seniora, spotkania po latach, spotkania organizowane przez młodzież, zabawa szkolna.

Pod pozycją 18 jest drugi  projekt naszego sołectwa – Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw na terenie boiska ZS w Daszewicach. Nie ulega wątpliwości, że plac zabaw w Daszewicach jest bardzo potrzebny, a siłownia to teraz takie modne… Plac zabaw na terenie boiska szkolnego służy społeczności szkolnej. Zachęcam Państwa do przeczytania Protokołu z Zebrania Wiejskiego z dn. 20.06.2016r. (zakładka Dokumenty organizacyjne, www.bip.mosina.pl).

Informuję również Państwa, że oczekuję na wyjaśnienie kwestii czy boisko szkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi jest przestrzenią publiczną? Jeśli okaże się, że boisko szkolne nie stanowi przestrzeni publicznej, to w moim rozumieniu będzie to sprzeczne z § 1, pkt. 2 Zasad budżetu obywatelskiego gminy Mosina na 2017r.

Nadto złożyłam wniosek o wydzielenie działki gminnej i otrzymałam odpowiedź, że zostanie geodecie zlecone przygotowanie projektu podziału boiska szkolnego w celu wydzielenia ok. 2000m2 na potrzeby Sołectwa. Będzie to bez wątpienia teren przestrzeni publicznej, na którym będzie można stawiać urządzenia służące wszystkim mieszkańcom.

Szanowni Państwo proszę o rozważne oddawanie głosu.

 

Podziękowanie

Dziękuję wszystkim, których deszcz nie przeraził i uczestniczyli w naszych Sołeckich Dożynkach.

Dziękuję za wsparcie i wszelaką pomoc materialną, świadczoną pracę oraz porady towarzyszące przygotowaniu świętowania.

Wkrótce fotorelacja.