Dzienne archiwum: 8 września 2016

Budżet obywatelski

Szanowni Państwo,

ruszyło głosowanie na inwestycje zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Z naszego Sołectwa zostały zgłoszone dwa projekty. Mój projekt na karcie do głosowania umieszczono pod pozycją 19 – Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach w celu poprawy bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności obiektu. Jak powstawała nasza świetlica można przeczytać w zakładce Historia Daszewic. Jest to dzieło naszych poprzedników, o które musimy dbać. Od 2007r. świetlicę remontujemy z pozyskanych darowizn oraz z funduszu sołeckiego, prace postępują wolno ze względu na niewielkie środki. Zainwestowanie kwoty budżetu obywatelskiego w świetlicę przyczyni się do szybszego jej wyremontowania i stworzenia lokalnego centrum integracji. Już teraz pomimo, że ma pewne braki, odbywają się w niej systematyczne zajęcia dla najmłodszych, spotkania seniorów, zajęcia fitness i zumby, okazjonalne spotkania z okazji dożynek, pożegnania lata, dnia seniora, spotkania po latach, spotkania organizowane przez młodzież, zabawa szkolna.

Pod pozycją 18 jest drugi  projekt naszego sołectwa – Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw na terenie boiska ZS w Daszewicach. Nie ulega wątpliwości, że plac zabaw w Daszewicach jest bardzo potrzebny, a siłownia to teraz takie modne… Plac zabaw na terenie boiska szkolnego służy społeczności szkolnej. Zachęcam Państwa do przeczytania Protokołu z Zebrania Wiejskiego z dn. 20.06.2016r. (zakładka Dokumenty organizacyjne, www.bip.mosina.pl).

Informuję również Państwa, że oczekuję na wyjaśnienie kwestii czy boisko szkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi jest przestrzenią publiczną? Jeśli okaże się, że boisko szkolne nie stanowi przestrzeni publicznej, to w moim rozumieniu będzie to sprzeczne z § 1, pkt. 2 Zasad budżetu obywatelskiego gminy Mosina na 2017r.

Nadto złożyłam wniosek o wydzielenie działki gminnej i otrzymałam odpowiedź, że zostanie geodecie zlecone przygotowanie projektu podziału boiska szkolnego w celu wydzielenia ok. 2000m2 na potrzeby Sołectwa. Będzie to bez wątpienia teren przestrzeni publicznej, na którym będzie można stawiać urządzenia służące wszystkim mieszkańcom.

Szanowni Państwo proszę o rozważne oddawanie głosu.