Dzienne archiwum: 17 września 2016

Zebranie Wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego

Przepraszam, widzę, że Zwołania Zebrania Wiejskiego nie zamieściłam na stronie

Sołtys Sołectwa Daszewice z własnej inicjatywy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.09.2016r. (środa) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybranie protokolanta.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.
  7. Przeznaczenie przyznanych na rok 2017 środków do dyspozycji sołectwa.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.

Informacja dodatkowa do ZW

Zapraszam na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 21.09.2016r. (środa) o godz. 1800

W pkt. Sprawy bieżące zostanie przedstawiony wniosek mieszkańców w sprawie budowy chodnika wzdłuż powiatowego odcinka ulicy Poznańskiej jako propozycja do budżetu na rok 2017. Chętni będą mogli ten wniosek podpisać.

Na zebraniu zgodnie z §15, pkt. 2 Zasad budżetu obywatelskiego gminy Mosina na 2017r. będzie można zagłosować na projekt do budżetu obywatelskiego.