Inwentaryzacja drobiu

SZANOWNI HODOWCY DROBIU

 

W związku z prośbą Burmistrza o przeprowadzenie inwentaryzacji drobiu w naszym Sołectwie, proszę Państwa – Hodowców drobiu o przekazanie do mnie do dnia 15.02.2017r. godz. 2400 informacji o ilości hodowanego pogłowia drobiu wg następującego schematu :

Imię i nazwisko …………………, adres ……………….., rodzaj drobiu …………, ilość …………

Powyższe można przekazywać pocztą e-mailową : elajarecka@wp.pl, osobiście na dyżurze w świetlicy w poniedziałek w godz. 1800 – 2000, poprzez wrzucenie informacji do skrzynki pocztowej, ul. Piotrowska 63