Karma dla wolnożyjących kotów

Szanowni Państwo

informuję, że w Urzędzie Miejskim w Mosinie w pok. nr 11 można pobrać karmę na dokarmianie wolnożyjących kotów

Karma dla kotów