Chodnik łączący Daszewice z Kamionkami

W czerwcu 2018r. wraz z Sołtys Kamionek p. Magdaleną Kosakowską zwróciłyśmy się z wnioskiem o połączenie chodnika przy drodze powiatowej 2461P między Daszewicami a Kamionkami. W dniu dzisiejszym wpłynęła odpowiedź od Starosty p. Tomasza Łubińskiego. W załączeniu scany obu pism.

Chodnik Chodnik odp.