I po dożynkach

„W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa.”
Wincenty Witos

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Dożynek oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym świętowaniu bardzo serdecznie dziękuję.

Dożynki w Daszewicach z przerwami odbywają się już od roku 1937. Zmienia się krajobraz naszej wsi, jednak dopóki będzie wola mieszkańców tradycja ta powinna być zachowana.