Zebranie Wiejskie

Zapraszam na Zebranie Wiejskie, treść zwołania poniżej

ZW

W odniesieniu do pkt. 7 proponowanego porządku obrad, przedkładam Państwu informacje o wysokości przyznanych środków do podziału :

FSŚD