Harmonogram wywozu odpadów

Poniżej przedstawiam Państwu harmonogramy wywozu poszczególnych rodzajów odpadów. Informacja zaczerpnięta ze stron Urzędu miejskiego.

Odpady zmieszaneOdpady segregowaneOdpady bio