Dyżur 24.04.2019r.

Z uwagi na obowiązki radnej nie będę dziś pełnić dyżuru sołtysa.