Nowy sołtys

Po 12-stu latach pełnienia funkcji sołtysa przekazałam atrybut w postaci tablicy z napisem SOŁTYS nowemu sołtysowi Panu Adamowi Monikowskiemu. Panu Adamowi życzę sukcesów w wypełnianiu nowych obowiązków. Niech praca dla naszego sołectwa przynosi Mu satysfakcję i zadowolenie.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie podczas mojego wypełniania obowiązków sołtysa. 20190518_102104 (1)