Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 17.06.2014r.