Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 18.09.2014r.

123456