Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 24.09.2014r.

12 3