Rada sołecka

Skład Rady Sołeckiej kadencji 2015-2019

  • Stanisław Barć
  • Józefa Kurkowiak
  • Tomasz Nowicki
  • Jakub Pijacki