Spotkanie ze Starostą

W dniu dzisiejszym (4.12.2017r.) w ZDP odbyło się spotkanie z Wicestarostą Panem Tomaszem Łubińskim. W tym spotkaniu oprócz Wicestarosty udział wzięli przedstawiciele Aquanetu, przedstawiciele  UM w Mosinie Pan Wojciech  Górny – Kierownik Referatu Inwestycji oraz Pan Maciej Ciesielski, pracownicy ZDP, Radny Pan Marian Jabłoński oraz ja – Sołtys. Wicestarosta Pan Tomasz Łubiński oświadczył, że II etap chodnika przy powiatowym odcinku ulicy Poznańskiej jest uwzględniony w budżecie na rok 2018. Kanalizacja deszczowa w Daszewicach rozpocznie się od ulicy Leśnej wraz  z kanalizacją sanitarną w roku następnym. Kanalizacja deszczowa powiatowego odcinka ulicy Poznańskiej z uwagi na wysoki koszt (6 mln zł) nie jest przewidywana w roku 2018.

Święto Niepodległości

11_listopada_18

Uczcijmy Święto Niepodległości.

 

Dnia 11.11.2017r. zapraszam do :

wspólnego zapalenia zniczy pod Obeliskiem w Daszewicach ok. godz. 1110, (po Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym w intencji ojczyzny),

biesiadnego śpiewania pieśni patriotycznych w świetlicy wiejskiej w Daszewicach ok. godz. 1130 (bezpośrednio po zapaleniu zniczy).

Dzień Seniora

Już jutro

Serdecznie zapraszam   do świetlicy wiejskiej w Daszewicach, w której to świętować będziemy

Dzień Seniora

Program:

godz. 1400          Msza św. w świetlicy wiejskiej,

1500         Koncert operetkowy – Artyści scen poznańskich,

po koncercie       spotkanie biesiadne.

 

Zebranie wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice z własnej inicjatywy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.09.2017r. (czwartek) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybranie protokolanta.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.
  7. Przeznaczenie przyznanych na rok 2018 środków do dyspozycji sołectwa.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie.

Chodnik przy ulicy Poznańskiej

Szanowni Mieszkańcy

W związku z emocjami, jakie budzi składowana przy ulicy Poznańskiej – przy pętli autobusowej, kostka informuję, że jest to własność Zarządu Dróg Powiatowych. Z tej kostki, jeszcze w tym roku, Powiat sfinansuje ułożenie chodnika wzdłuż powiatowego odcinka ulicy Poznańskiej. Wpisy z dn. 19.01.2017r. i 29.03.2017r. informowały Państwa na bieżąco o przebiegu procesu związanego z budową chodnika przy powiatowym odcinku drogi ul. Poznańskiej. Już dzisiaj, pomimo że jesteśmy w połowie drogi do oczekiwanego od wielu lat chodnika, dziękuję wszystkim, którzy rok temu zaangażowali się w zbieranie podpisów pod wnioskiem mieszkańców w sprawie ujęcia w budżecie Gminy projektu budowy chodnika, jak również dziękuję wszystkim, którzy poparli ten wniosek.

 

Sprzątanie świata

http://www.kronikatygodnia.pl/data/articles/s4_gm_werbkowice_sprzatanie_swiata_2017_mozna_sie_zglaszac_1504857779_.jpgW dniach 15 – 17 września 2017r. na terenie Gminy Mosina odbywa się ogólnopolska kampania sprzątania świata. Zachęcam do indywidualnego włączenia się do tej akcji. Worki i rękawiczki można odbierać 14 – 15.09.2017r. (czwartek i piątek) w godz. 18:00 – 20:00 w świetlicy wiejskiej.

Weźcie udział i tym samym będziecie częścią tej największej akcji ekologicznej w Polsce i największego światowego ruchu na rzecz poszanowania środowiska!

Pamiętaj i Ty też możesz mieć wpływ na najbliższą, otaczającą nas przestrzeń.

Zbieranie podatku

Szanowni Mieszkańcy Daszewic!

W dniach : 14.09.2017r. (czwartek)             godz. 1800 – 2000,

                    15.09.2017r. (piątek)                  godz. 1800 – 2000

w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 będzie można uregulować ratę podatku od nieruchomości.

Prosi się o zabranie decyzji podatkowej.