Realizacja zadań budżetu 2018r.

Zainteresowanym przedkładam korespondencję w zakresie realizacji zadań dla Sołectwa Daszewice zapisanych w budżecie 2018r.

Zadania zapytanieZadania odpowiedź

W uzupełnieniu pkt. 4 informuję, że dokumentacja została zakończona i w dn. 25.06.2018r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Zebranie

Zapraszam jutro na zebranie, treść zwołania :

Sołtys wsi Daszewice na żądanie organów Gminy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.06.2018r. (czwartek) godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybranie protokolanta.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie opinii propozycji Uchwał Rady Miejskiej w Mosinie :

  a) Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  b) Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mosina ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

  c) Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mosina.

 7. Zakończenie.

Zmiana dyżuru

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że dyżur z dn. 30.04.2018r. przełożony na środę dn. 2.05.2018r. w godz. 18:00 – 18:45.

Za zmianę przepraszam.

Dziękuję

SP

 

Dziękuje wszystkim, którzy w dniu wczorajszym wzięli udział w sprzątaniu wsi. Wysprzątaliśmy pobocze ulicy Piotrowskiej, pętlę autobusową oraz plac przy Figurze N.M.P. i obelisku. Szkoda, że było nas tak mało i nie udało się posprzątać poboczy drogi w stronę Poznania :(

 

Wspólne sprzątanie

Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu dla przypomnienia treść ulotki, która wraz z marcowym numerem Informatora Mosińskiego dotarła do Waszych rąk. W Waszych skrzynkach znalazło się 565 egzemplarzy tej gazety.

Zapraszam i liczę na Waszą pomoc.

 

Ulotka