Spotkanie z kandydatem na Burmistrza

Szanowni Mieszkańcy

informuję, że w dniu 12.10.2018r. świetlica wiejska zostanie udostępniona na spotkanie z Państwem Panu Robertowi Borkiewicz – kandydatowi na Burmistrza Gminy Mosina oraz kandydatowi na Radnego RM w Mosinie

Plakat 12.10

 

 

 

Gminne Sprzątanie Świata

Śmieci to problem każdego zakątka świata.

W dniach 21-23 września 2018r. na terenie Gminy będzie się odbywało Sprzątanie Świata. Zachęcam mieszkańców do sprzątania, wyjdźmy poza swoje obejścia i wysprzątajmy teren wokół nich. To nie zajmie dużo czasu, a efekt będzie widoczny.

Worki na śmieci i rękawiczki można pobrać dziś po Zebraniu Wiejskim lub w piątek 21.09.2018r. w godz. 18:00 – 19:00 w świetlicy wiejskiej.

Dbajmy wspólnie o wygląd naszego Sołectwa

Zebranie Wiejskie

Zapraszam na Zebranie Wiejskie, treść zwołania poniżej

ZW

W odniesieniu do pkt. 7 proponowanego porządku obrad, przedkładam Państwu informacje o wysokości przyznanych środków do podziału :

FSŚD

 

Projekt Studium

Wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w granicach administracyjnych.

Studium

I po dożynkach

„W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa.”
Wincenty Witos

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Dożynek oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym świętowaniu bardzo serdecznie dziękuję.

Dożynki w Daszewicach z przerwami odbywają się już od roku 1937. Zmienia się krajobraz naszej wsi, jednak dopóki będzie wola mieszkańców tradycja ta powinna być zachowana.

Chodnik łączący Daszewice z Kamionkami

W czerwcu 2018r. wraz z Sołtys Kamionek p. Magdaleną Kosakowską zwróciłyśmy się z wnioskiem o połączenie chodnika przy drodze powiatowej 2461P między Daszewicami a Kamionkami. W dniu dzisiejszym wpłynęła odpowiedź od Starosty p. Tomasza Łubińskiego. W załączeniu scany obu pism.

Chodnik Chodnik odp.

Kolejny kop

Drodzy Mieszkańcy,

dzisiaj odebrałam Informator Mosiński, który w miarę wolnego czasu Państwu dostarczę (informację, że jest do odbioru otrzymałam w piątek 10.08.2018r. godz. 14:05). Szybkie przejrzenie numeru  i cóż pisze się o terminach dożynek w sołectwach, ale dla naszych dożynek miejsca zabrakło. Informację złożyłam w dniu 13.07.2018r.  – w załączeniu scan

Dożynki

Świetlicy wewnątrz nie pomalujemy

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach bezpieczeństwo i estetyka placu przy świetlicy wiejskiej uległa zdecydowanej poprawie. Wielu z Was zapytywało „a co ze środkiem świetlicy?” Otóż wygląda, że Daszewice nie mogą liczyć na środki z funduszy remontowych, poniżej korespondencja moja z Urzędem w tym temacie :

MalowanieMalowanie 1Malowanie 2

Otrzymana odpowiedzieć sugeruje, że byłam o wszystkim informowana. Otóż nie, odpowiedzi od pracownika Urzędu to ja otrzymywałam po moich interwencjach, zarówno osobistych jak i  telefonicznych.

Rozczarowana jestem nierównym traktowaniem Sołectw. Przykład wniosek radnej Gminy Mosina dotyczący świetlicy w Żabinku poniżej :

Malowanie 3

Decyzja o zabezpieczeniu środków zapadła następnego dnia od złożenia wniosku. Z mojego wniosku widać wymierne oszczędności i wpływy jakie pozyskało Sołectwo. Trzeba jeszcze dodać do tego koszty inkasa, które w roku 2018 już nie występowały. Poniżej zestawienie zebranych podatków przez inkasentów za rok 2015.

Malowanie 4

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że inkasenci otrzymywali inkaso w wysokości 10% zebranej kwoty podatku. W naszym przypadku kwota zebranego przez inkasenta podatku przez ostatnie 3 lata z roku na rok wzrastało o ok. 2-3%, a więc na moment składania wniosku o wymalowanie i zebrane już dwie raty można mówić o oszczędności dla Gminy ok. 10.000,- zł (kwoty zbieranego podatku nie rozkładały się równomiernie w ciągu roku).

Małą salę świetlicy wymalowaliśmy w roku 2012 nie obciążając kosztami Gminy. Koszt malowania wyniósł 2.850,- zł i przeznaczyliśmy na to przychód z dożynek. Nie tylko ta inwestycja została zrobiona dzięki mieszkańcom i przy ich sponsoringu. Ostatnio doprowadziliśmy prąd na działki gdzie jest posadowiony obelisk i figura N.M.P. Prądu nadal jednak tam nie ma, bo „drobna” rzecz – Urząd Gminy od maja 2018r. do dnia dzisiejszego nie dopełnił formalności podpisania umowy na dostarczanie energii elektrycznej i tym samym dostawca energii nie zamontował licznika poboru energii. Nie ważne, że na wiosnę zadbaliśmy, bez obciążania Gminy, o trawę i roślinność (2 x napowietrzono trawę własnym sprzętem i posypano nawozem trawę i pozostałe rośliny – koszt bez robocizny ok. 100,- zł), podlewać nie możemy (korzystamy tam z hydroforu).

Tak przy niedzieli trochę goryczy ulałam. Czasem trzeba i proszę wierzyć „nic samo się w tych Daszewicach nie chce zrobić”…

Za tydzień zapraszam na dożynki i życzę miłego popołudnia